diğer enerji kaynakları ile pelet yanma, analiz ve karşılaştırma

Odun topaklarının diğer enerjilere kıyasla emisyonlarının ve kirliliğinin karşılaştırmalı analizi: yağ, doğal gaz, güneş + gaz ve hava-su ısı pompası Almanca olarak belge. Üzerinde tartışma forums: kirletici emisyonların ısıtma türüne göre karşılaştırılması. Dosyayı indirin (Bülten üyeliği gerekebilir): Yanma [...]