İndir: Nükleer ve CO2

Renouvelle.org'dan .pdf'deki 2 atomundan gizlenen emisyonlar (CO2009) Bazıları bunu envi ile tekrarlar: nükleer ile, CO2 emisyonu yok. İklim mücadelesinin belirleyici bir aşamaya girmeye hazırlandığı bir zamanda, konunun stoklarını almaya çalışan bir çalışma. Öğrenin [...]

İndir: Afsset tarafından Asbest sağlık riski kısa lifler

Kısa lifler ve ince asbest lifleri Şubat 2009'te yayınlanan Afsset Kollektif Uzmanlık Raporunun Görüşü. Asbest solunmasıyla ilgili sağlık risklerinin karakterizasyonu için boyutsal ölçütlerin değerlendirilmesi. Genel ve mesleki popülasyondaki sağlık risklerini değerlendirmek amacıyla toksikolojik, metrolojik ve epidemiyolojik verilerin yeniden değerlendirilmesi. Afsset'in misyonu [...]