Download: Yeşil Nudges, ekolojik davranış için teşvikler

Yeşil Nudges: Ekolojik Davranış İçin Yeni Teşvikler Yeşil davranışları benimsemenin, fiziksel, finansal veya psikolojik olmasının önündeki birçok engel var. Bu kısıtlamalar, farkındalık kampanyalarını, teknolojik yenilikleri ve ekonomik ve normatif araçları birleştiren geleneksel yaklaşımların etkinliğini sınırlar. Bu nedenle, yeni yöntemlerin katkısı [...]