yeşil sigorta

Çevreye duyarlı ev sigortası bulun

Giderek daha fazla Fransız, ürün satın aldıklarında veya bir hizmet tükettiklerinde, kendilerine eko-sorumlu bir jest yapıp yapmadıkları sorusunu soruyorlar. Şirketler bunu çok iyi anladılar ve bu talebi tekliflerine entegre ediyorlar. Sürdürülebilir kalkınma bağlamında KSS ilkelerini hesaba katmanın ötesinde, aynı zamanda […]

bakır tesisat

Bakır mı PER mi? Evde ekolojik sıhhi tesisatın kurulumu için hangi malzemeler?

Günümüzde çevreye saygı her zamankinden daha fazla herkesin endişesidir ve bu, faaliyetin tüm sektörlerine müdahale etmekle başlar. Aslında, her ne pahasına olursa olsun, belirli kurulumların sahip olabileceği zararlı etkileri olabildiğince sınırlayarak çevreyi korumak istiyoruz. Bu nedenle tesisatçılar kaçınmak için bir alternatif bulmalıdır […]