diğer enerji kaynakları ile pelet yanma, analiz ve karşılaştırma

Odun topaklarının diğer enerjilere kıyasla emisyonlarının ve kirliliğinin karşılaştırmalı analizi: yağ, doğal gaz, güneş + gaz ve hava-su ısı pompası Almanca olarak belge. Üzerinde tartışma forums: kirletici emisyonların ısıtma türüne göre karşılaştırılması. Dosyayı indirin (Bülten üyeliği gerekebilir): Yanma [...]

Biyoyakıt: peletler standart ve özellikleri ve pelet ve agropellets

Katı biyoyakıtların kalitesi. ahşap pelet ve tarımsal pelet: Bu belge pelet ile ilgilidir tarımsal kökenli pelet (tahıllar, kekler ...) CRA-W Konferans Destek Michaël Temmerman ve Olivier Hecq, CRA-W (Valon Tarımsal Araştırma Merkezi: http / /cra.wallonie.be). toplantılar 4ième Biyokütle "sırasında yapılan Konferans biyoyakıt için hangi kaynakları [...]