kavitasyon, gevşeme pantone motor teorisi, reaktörde süpersonik şok dalgası

Pantone Gillier-kavitasyon ve gaz karışımının iyonize süpersonik bir sıkıştırma şok dalgasının iki fazlı karışım genişlemesi (buharının aşırı ısınmış su) reaktörünün çalışma hipotezi açıklama. Bir hipotez olarak kalan bu teori su buharı iyonizasyon teorisini tamamlayıcı nitelikte olacaktır. Belgenin yazarın isteği üzerine silinmesi, [...]

Pantone motorun açıklanması: su buharı gevşemesinin iyonlaştırılması ve elektrifikasyonu

Bu belge, bir su ilavesi sistemi G veya G + belgesi sırasında su buharı iyonizasyon teorisinin tamamlayıcısı olup, rahatlatan su buharı elektriksel olarak yüklüdür ve bu, tehlikeli olabilecek elektrik çarpmalarına neden olabilir. Elektrostatik Bilimi Dergisi, 23 (1989) 69-78 Elsevier [...]

İndir: Maden de Douai Proje yankı motor, Nihai Rapor

Mines de Douai mühendislik okulunun Pantone süreci üzerindeki Echo-Moteur projesi. Projemiz Pantone reaktörünün çalışmasını içeriyor. Seçimimiz prototipleri ilk patent planlarına dayanarak gerçekleştirmek ve test etmek ve sonuçlarımızı ve yaklaşımımızı yaygınlaştırmaktı. Test etmek istemedik [...]