yeşil bir elektrik tedarikçisi seçin

Neden yeşil bir elektrik tedarikçisi seçmelisiniz?

Çevresel taahhüt ve sürdürülebilir kalkınma, haneler için artan bir endişe konusudur. Bu değerler çok hızlı bir şekilde temel seçim kriterleri haline geldi. Bununla birlikte, enerji tüketiminin gezegenimiz üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bu nedenle, giderek daha fazla sayıda tüketici, kendilerini yeşil elektrik tarafından baştan çıkarmaya, […]

yeşil ekonomi

Yeşil ekonomi nedir?

Yeşil ekonomi, çevre ve ekosistem üzerindeki etkisi oldukça az olan uygulamalara doğru üretim ve tüketim kalıplarının evrimini amaçlayan bir disiplindir. Dünyayı ve doğal kaynaklarını korumanın çıkarına dair bir farkındalık çağrısında bulunur. En basit anlamıyla emisyonların azaltılmasını teşvik eder […]

çevre dostu altın takılar

Ekolojik altın takı

Yüzyıllar boyunca altın, mücevher yapımında kullanılmıştır. Bununla birlikte, çoğu zaman bu soylu malzemenin çalışmasıyla ilgili uygulamalar şüphelidir. Altın madenlerinin işletilmesinin çevre ve gerçek bilgi birikimi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Neyse ki, kuyumculuk sektörü gizemi çözüyor, bu nedenle etik yaratım bir öncelik haline geliyor ve […]

kritik hava skeç

Kirlilik önleyici etiket ve ZFE: ilgili şehirlerin listesi

Kirlilik önleyici etiket, karayolu taşımacılığından kaynaklanan hava kirliliğini ve bunun bölge sakinlerinin sağlığı üzerindeki etkisini büyük ölçüde azaltmak için övgüye değer bir nedenden dolayı yerine konmuştur, "hava kalitesi sertifikası" sistemi, Fransa genelinde dolaşan araçları bir sınıflandırmaya göre sınıflandırmayı amaçlamaktadır. 0 ölçeği […]

yeşil ekonomi

Yeşil ekonominin ilkeleri

Yeşil ekonomi, mal ve hizmetlerin üretimi yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak oluşturulan tüm ekonomik faaliyetleri temsil eder. Ekoloji olan neolojizmin eş anlamlısıdır. Bu disiplin, çevreye karşı çoklu rahatsızlıkları ortadan kaldırmayı amaçlar. Yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kaldıraçlarından biridir. Aynı zamanda bir eşitlik faktörüdür […]